Pracownicy

Aktualności PRACOWNICY

Czasopismo 'Notatnik Multimedialny'
Ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma naukowego, które afiliowane jest przy
Instytucie Filologii Polskiej. To „rocznik dydaktyczno-literacki” „Notatnik Multimedialny”, poświęcony dydaktyce i historii literatury we współczesnych kontekstach kulturowych. Redaktorem Naczelnym jest dr Elżbieta M. Kur z IFP AP.
Na kolejną czteroletnią kadencję został ukształtowany skład Rady Programowej Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Na funkcję przewodniczącego wybrano Rektora prof. dr hab. Antoniego Jówko.