Studenci

{boxplus href=|images/AP_2008/photos/inauguracja_wz/inauguracja_wz.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego 2008/09 na Wydziale Zarządzania|}{/boxplus}
W dniu 2 października 2008 roku odbyła się na Wydziale Zarządzania Akademii Podlaskiej uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/09.
Inauguracja rozpoczęła 13 rok kształcenia na kierunku Zarządzanie oraz 6 rok kształcenia na kierunku Administracja.
Podczas inauguracji studenci pierwszego roku studiów złożyli ślubowanie, a Dyrektorzy Instytutów wręczyli im indeksy. Podczas uroczystości Dziekan Wydziału Zarządzania Pan prof. nzw. dr hab. Jarosław Kardas wręczył dyplomy najlepszym absolwentom kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Zarządzania oraz dyplomy dla wyróżniających się studentów kierunku  Zarządzanie.

    Dziekan Wydziału podziękował też przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego współpracującym z Instytutem Administracji Samorządu i Prawa w ramach działalności dydaktycznej i naukowej, Panom Mirosławowi Bieńkowi, Stanisławowi Kalińskiemu, Romanowi Próchenka, Kazimierzowi Paryle, Marcinowi Kulickiemu.
    Prorektor ds. Dydaktyki i Wychowania - w imieniu Jego Magnificencji Rektora Akademii Podlaskiej - wręczył nagrody nauczycielom akademickim za osiągnięcia w roku akademickim 2007/2008. Nagrodą Rektora wyróżnieni zostali: prof. nzw. dr hab. Jerzy Paśnik – nagrodą indywidualną II stopnia, prof. nzw. dr hab. Ryszard Mojak – nagrodą indywidualną II stopnia, prof. nzw. dr hab. Jarosław Stanisław Kardas – nagrodą zespołową III stopnia, prof. nzw. dr hab. Marek Cisek – nagrodą zespołową III stopnia, prof. nzw. dr hab. Janusz Toruński – nagrodą zespołową III stopnia, dr Wioletta Wereda  – nagrodą indywidualną III stopnia, dr Andrzej Wesołowski – nagrodą zespołową III stopnia, dr Dorota Strus  – nagrodą zespołową III stopnia, dr Roman Stec – nagrodą zespołową III stopnia, dr Beata Domańska – Szaruga – nagrodą zespołową III stopnia, dr Teresa Nowogródzka – nagrodą zespołową III stopnia, mgr Jan Izdebski – nagrodą zespołową III stopnia, mgr Anna Duk-Majewska  – nagrodą zespołową III stopnia, mgr Monika Niedziółka – nagrodą zespołową III stopnia, mgr Dariusz Chalimoniuk  – nagrodą zespołową III stopnia, mgr Marcin Chrząścik – nagrodą zespołową III stopnia, mgr Mariusz Cielemęcki – nagrodą zespołową III stopnia, mgr Olga Rytel – nagrodą zespołową III stopnia, mgr Tomasz Stefaniuk – nagrodą zespołową III stopnia.
    Wykład inauguracyjny nt: „Oblicza prawa do prywatności” wygłosił prof. nzw. dr hab. Krzysztof Motyka. Wykład spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem.
    W uroczystości uczestniczyło wielu gości, m.in. Pan dr Ryszard Droba Prorektor ds. Dydaktyki i Wychowania AP, Ks. Prof. Edward Jarmoch Prodziekan ds. Nauki Wydziału Humanistycznego, Pani prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska – Prodziekan Wydziału Przyrodniczego, Pani dr Agnieszka Gil-Świderska – Prodziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Pan Stanisław Rytel – Dyrektor Zakładu Ocynkowni Ogniowej Polimex-Mostostal S.A. Siedlce, Pan Piotr Karaś – Dyrektor Siedleckiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Pan Dariusz Godlewski – Dyrektor Oddziału PEKAO S.A. ds. Bankowości Detalicznej, Pan Kazimierz Paryła – Skarbnik Miasta Siedlce, Pan Marcin Kulicki – Wice Prezes Zarządu PEC w Siedlcach, Pan Grzegorz Skwarek – Dyrektor Strategiczny Katolickiego Radia Podlasie, Pan Mirosław Bieniek – Wójt Gminy Siedlce, Pan Tomasz Marciniuk w imieniu Prezydenta Miasta Siedlce, Pan Roman Prochenka – Wójt Gminy Zbuczyn, Pan Stanisław Kaliński – Wójt Gminy Skórzec, Pani Jolanta Bieniek – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, Pani Ewa Nowak – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach, Pan Leszek Rozbicki – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach, Pan Mirosław Trochim – Specjalista w Zakładzie Zarządzania Jakością Polimex-Mostostal S.A. Siedlce, Pan Antoni Okniński – Dyrektor Oddziału KRUS w Siedlcach.