Studenci

Studium Języków Obcych [obecnie Centrum Języków Obcych] rozpoczęło swoją działalność wraz z powstaniem Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Siedlcach w roku 1969. Pierwszym organizatorem i kierownikiem była mgr Wanda Janaczek. Jej obowiązki przejmowali kolejno : mgr Wacław Palewski, mgr Ryszard Turczynowicz, dr Hanna Wadas-Woźny, mgr Aleksandra Gołąbek, mgr Ewa Wyrzykowska i aktualnie mgr Agnieszka Laszuk.

Do zadań jednostki należy prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie nauczania języków obcych w ramach obowiązującego programu studiów na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiach doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Strona internetowa Centrum Języków Obcych: https://cjo.uph.edu.pl/