Studenci

logo erasmus plusRekrutacja studentów na wyjazdy na studia i na praktykę jest prowadzana na wydziałach, przez utworzone w tym celu komisje wydziałowe. Skład komisji ustala Dziekan. W postępowaniu kwalifikacyjnym może także uczestniczyć przedstawiciel studentów w charakterze obserwatora procedury.

Lista uczelni, do których studenci mogą wyjechać na studia

Wyszukiwarka staży i praktyk

Praktyki w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych

Uczelnie zagraniczne – opinie studentów Erasmusa+

Tabela zwiera dokumenty dotyczące studiów i praktyk za granicą
DokumentPlik
Zarządzenie Rektora Nr 68 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022  
Zgłoszone studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2021/2022)  Plik DOC
Zgłosznie studenta na wyjazd na praktykę w ramach PROGRAMU ERSAMUS+ (2021/2022) Plik DOC
Zaświadczenie o znajomości języka Plik DOC
Learning Agreement for Studies Plik DOC
 - before the mobility Plik DOC
 - Transcript of Records Plik DOC
 - during the mobility Plik DOC
 - after the mobility Plik DOC
 - wskazówki do wypełnienia formularzy Plik DOC
 - wskazówki do wypełnienia formularzy PL Plik DOC
Learning Agreement for Traineeships: Plik DOC
 - wskazówki do wypełnienia formularzy PL Plik DOC
Erasmus Policy Statement (Overall Strategy) Plik DOC
Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Plik DOC
Kody ISCED-F Plik DOC
ECTS grading scale Plik DOC
Karta studenta Erasmusa+ Plik DOC
Zarządzenie Rektora Nr 57 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021  
Zarządzenie Rektora Nr 57 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 - wersja dostępna cyfrowo  
 Zgaszenie studenta na wyjazd na praktykę w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2020/21) Plik DOC
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.