logo erasmus plusRekrutacja studentów na wyjazdy na studia i na praktykę jest prowadzana na wydziałach, przez utworzone w tym celu komisje wydziałowe.Skład komisji ustala dziekan wydziału. W postępowaniu kwalifikacyjnym może także uczestniczyć przedstawiciel studentów w charakterze obserwatora procedury.


Uczelnie zagraniczne, w których studenci mogą odbyć studia w ramach programu Erasmus+Plik PDF
(data aktualizacji: 24.08.2020 r.)

Wyszukiwarka staży i praktyk

Praktyki w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych

Uczelnie zagraniczne – opinie studentów Erasmusa+

Dokumenty Erasmusa

Lista osób zakwalifikowanych na wyjazd Erasmus+: studia w roku akademickim 2020/2021


DokumentPlik
Zarządzenie nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 Plik DOC
Zarządzenie nr 15/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 Plik DOC
Zarządzenie nr 103/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 23 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 15/2019 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 Plik DOC
Zgłoszenie studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2020/21) Plik DOC
Zgłoszenie studenta na wyjazd na praktykę w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2020/21) Plik DOC
Zgłoszenie studenta na wyjazd na praktykę w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2019/20) Plik DOC
Zaświadczenie o znajomości języka Plik DOC
Learning Agreement for Studies Plik DOC
 - before the mobility Plik DOC
 - Transcript of Records Plik DOC
 - during the mobility Plik DOC
 - after the mobility Plik DOC
 - wskazówki do wypełnienia formularzy Plik DOC
 - wskazówki do wypełnienia formularzy PL Plik DOC
Learning Agreement for Traineeships: Plik DOC
 - wskazówki do wypełnienia formularzy PL Plik DOC
Erasmus Policy Statement (Overall Strategy) Plik DOC
Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Plik DOC
Kody ISCED-F Plik DOC
Karta studenta Erasmusa+ Plik DOC
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.