logo erasmus plusRekrutacja studentów na wyjazdy na studia i na praktykę jest prowadzana w instytutach, przez utworzone w tym celu komisje instytutowe. Skład komisji ustala dyrektor instytutu. W postępowaniu kwalifikacyjnym może także uczestniczyć przedstawiciel studentów w charakterze obserwatora procedury.

Zarządzenie Rektora Nr 57 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Rektora Nr 57 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 - wersja dostępna cyfrowo

Lista osób zakwalifikowanych na wyjazd stypendialny: studia w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki: 2020/2021- rekrutacja uzupełniająca

Zaświadczenie o znajomości języka

Wyszukiwarka staży i praktyk

Dokumenty Erasmusa

Zgłoszenie studenta na praktykę 2020/21

Zgłoszenie studenta na studia 2020/21

Praktyki w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych

Lista uczelni, do których studenci mogą wyjechać na studia

ECTS grading scale

Erasmus+ Internship opportunity - Faculty of Economics and Business, University of Maribor

Tabela zwiera dokumenty dotyczące studiów i praktyk za granicą
DokumentPlik
Learning Agreement for Studies Plik DOC
 - before the mobility Plik DOC
 - Transcript of Records Plik DOC
 - during the mobility Plik DOC
 - after the mobility Plik DOC
 - wskazówki do wypełnienia formularzy Plik DOC
 - wskazówki do wypełnienia formularzy PL Plik DOC
Learning Agreement for Traineeships: Plik DOC
 - wskazówki do wypełnienia formularzy PL Plik DOC
Erasmus Policy Statement (Overall Strategy) Plik DOC
Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Plik DOC
Kody ISCED-F Plik DOC
Karta studenta Erasmusa+ Plik DOC
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.