Lista pracowników zakwalifikowanych na wyjazd szkoleniowy Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 Plik DOC


DokumentPlik
Zarządzenie nr 6/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 Plik DOC
Zarządzenie nr 15/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 Plik DOC
Formularz zgłoszeniowy pracownika 2019/2020 Plik DOC
Porozumienie o programie szkolenia 2018/2019 Plik DOC
Porozumienie o programie szkolenia 2019/2020 Plik DOC
ERASMUS + z pakietem informacyjnym MSZ Plik DOC
Kody ISCED-F Plik DOC
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.