Zarządzenie Rektora Nr 57 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

Tabela zwiera dokumenty dotyczące wyjazdów niebędących nauczycielami w ramach programu Erasmus+
DokumentPlik
Przewodnik po programie Erasmus Plik PDF
Porozumienie o programie szkolenia 2020/2021 Plik DOC
Rekrutacja i finansowanie wyjazdów w ramach Erasmus + w 2020/2021 Plik DOC
Wykaz uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ Plik DOC
Protokół szkolenia STT C Plik DOC
ISCED Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.