Semestr zimowy: 01.10.2017 r. – 18.02.2018 r.:


Organizacja zajęć Termin
Inauguracja roku akademickiego: 03.10.2017 r.
Zajęcia dydaktyczne: 02.10.2017 r. – 22.12.2017 r.
03.01.2018 r. – 29.01.2018 r.
03.01.2018 r. – 15.01.2018 r.1 (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: informatyka, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zootechnika, bioinżynieria produkcji żywności)
Sesja egzaminacyjna: 30.01. 2018. – 18.02.2018 r.
16.01.2018 r. – 04.02.2018 r. (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: : informatyka, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zootechnika, bioinżynieria produkcji żywności)
Dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 90): 01.11.2017 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.11.2017 r.
03.11.2017 r.
02.01.2018 r.


Semestr letni: 19.02.2018 r. – 30.09.2018 r.:

Organizacja zajęć Termin
Zajęcia dydaktyczne: 19.02.2018 r. – 29.03.2018 r.
04.04.2018 r. – 15.06.2018 r.
Sesja egzaminacyjna: 18.06.2018 r. – 29.06.2018 r.
03.09.2018 r. – 14.09.2018 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 90): 01.05.2018 r.
03.05.2018 r.
31.05.2018 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 30.03.2018 r.
03.04.2018 r.
02.05.2018 r.
04.05.2018 r.
01.06.2018 r.
Święto Uniwersytetu: 16.05.2018 r.
Jackonalia: 23.05.2018 r.


1 Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów
  • w dniu 29 stycznia 2018 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się według rozkładu obowiązującego w dniu inauguracji roku akademickiego
  • w dniu 11 czerwca 2018 r. zajęcia odbywają się według rozkładu obowiązującego w piątek