Zarządzenie Nr 81/2020 Rektora UPH z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych wymagających dostępu do laboratoriów oraz zmiany organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 Plik PDF

STUDIA STACJONARNE

Semestr zimowy: 01.10.2019 r. – 21.02.2020 r.:


Organizacja zajęć Termin
Inauguracja roku akademickiego: 01.10.2019 r.
zajęcia dydaktyczne: 01.10.2019 r. – 22.12.2019 r.
07.01.2020 r. - 02.02.2020 r. (dotyczy kierunku pielęgniarstwo 7 semestralne)
07.01.2020 r. – 31.01.2020 r.
07.01.2020 r. – 19.01.2020 r.1 (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: chemia, informatyka, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zootechnika)
sesja egzaminacyjna: 03.02.2020 r. – 16.02.2020 r.
20.01.2020 r. – 02.02.2020 r. (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: chemia, informatyka, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zootechnika)
dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 90): 01.11.2019 r.
11.11.2019 r.
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.11.2019 r.
03.11.2019 r.
przerwa świąteczna 23.12.2019 r. - 06.01.2020 r.
przerwa międzysemestralna 17.02.2020 r. - 21.02.2020 r.


Semestr letni: 22.02.2020 r. – 30.09.2020 r.:

Organizacja zajęć Termin
zajęcia dydaktyczne: 22.02.2020 r. – 07.04.2020 r.
15.04.2020 r. – 21.06.2020 r.
sesja egzaminacyjna: 22.06.2020 r. – 05.07.2020 r.
01.09.2020 r. – 11.09.2020 r
dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 90): 01.05.2020 r.
03.05.2020 r.
31.05.2020 r.
11.06.2020 r.
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.05.2020 r.
30.05.2020 r.
12.06.2020 r.
przerwa świąteczna 08.04.2020 r. – 14.04.2020 r.
Święto Uniwersytetu: 20.05.2020 r.

1 Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów:

  • w dniu 29 i 30 stycznia 2020 r. (środa i czwartek) zajęcia dydaktyczne odbywają się według rozkładu obowiązującego w poniedziałek.
  • w dniu 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne odbywają się według rozkładu obowiązującego w czwartek.
  • w dniu 16 czerwca 2020 r. (wtorek) zajęcia odbywają się według rozkładu obowiązującego w piątek.
  • w dniach 01 października 2019 r. (wtorek) oraz 20 maja 2020 r. (środa) – nie są realizowane zajęcia dydaktyczne.