Semestr zimowy: 01.10.2018 r. – 17.02.2019 r.:


Organizacja zajęć Termin
Inauguracja roku akademickiego: 03.10.2018 r.
Zajęcia dydaktyczne: 01.10.2018 r. – 21.12.2018 r.
03.01.2019 r. – 28.01.2019 r.
03.01.2019 r. – 14.01.2019 r.1 (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: informatyka, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zootechnika, bioinżynieria produkcji żywności)
Sesja egzaminacyjna: 29.01. 2019. – 17.02.2019 r.
15.01.2019 r. – 01.02.2019 r. (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: : informatyka, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zootechnika, bioinżynieria produkcji żywności)
Dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 90): 01.11.2018 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.11.2018 r.
02.01.2019 r.


Semestr letni: 18.02.2019 r. – 30.09.2019 r.:

Organizacja zajęć Termin
Zajęcia dydaktyczne: 18.02.2019 r. – 17.04.2019 r.
24.04.2019 r. – 12.06.2019 r.
Sesja egzaminacyjna: 13.06.2019 r. – 28.06.2019 r.
02.09.2019 r. – 13.09.2019 r
Dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 90): 01.05.2019 r.
03.05.2019 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 18.04.2019 r.
19.04.2019 r.
23.04.2019 r.
02.05.2019 r.
Święto Uniwersytetu: 15.05.2019 r.
Jackonalia *: 21.05.2019 r.


* - w tym dniu zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym rozkładem

1 Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów:

  • w dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne odbywają się według rozkładu obowiązującego w środę
  • w dniu 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne odbywają się według rozkładu obowiązującego w czwartek 
  • w dniu 11 czerwca 2019 r. (wtorek) zajęcia odbywają się według rozkładu obowiązującego w piątek.
  • w dniach 03 października 2018 r. (środa) oraz 15 maja 2019 r. – nie są realizowane zajęcia dydaktyczne.