Uwaga studenci studiów stacjonarnych

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonali zapisów na przedmioty, które nie zostały uruchomione - ze względu na małą liczbę zapisów, muszą dokonać zmiany przedmiotu,  ponieważ przedmioty te nie będą uruchomione.

Przypominamy, iż należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany do realizacji w planie studiów, nie jest związany ze studiowanym kierunkiem.


Zmiany przedmiotu należy dokonać w terminie do 23 lutego 2020 r.
Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system usosweb DLA STUDENTÓW a następnie w menu po lewej stronie należy kliknąć „żetonowe”.


Rozkłady zajęć na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

Druk Plik
Rozkład zajęć na przedmioty ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Plik PDF
Rozkład zajęć na przedmioty ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia Plik PDF
Data aktualizacji rozkładów: 21 lutego 2020 r. (dodano rozkłady dla studiów I i II stopnia)
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.