Uwaga studenci studiów stacjonarnych 

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisów na przedmioty, które nie zostały uruchomione - ze względu na małą liczbę zapisów, muszą dokonać zmiany przedmiotu, ponieważ przedmioty te nie będą uruchomione.

Przypominamy, iż należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany do realizacji w planie studiów, nie jest związany ze studiowanym kierunkiem.

Zmiany przedmiotu należy dokonać w terminie do 14 października 2020 r.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są poprzez system usosweb DLA STUDENTÓW a następnie w menu po lewej stronie należy kliknąć „żetonowe”.


Rozkłady zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

Druk Plik
Rozkład zajęć na przedmioty ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Plik PDF
Rozkład zajęć na przedmioty ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia  
Data aktualizacji rozkładów: 7 października 2020 r. (dodano rozkłady dla studiów I stopnia)
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.