Rozkłady zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019

Druk Plik
Rozkład zajęć na przedmioty ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Plik PDF
Rozkład zajęć na przedmioty ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia Plik PDF
Data aktualizacji rozkładów: 1 października 2019 r.
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.