Dokument Plik
Regulamin studiów obowiązujący od 25 kwietnia 2018 r. Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.