Uniwersytet

Slajd tytułowy warsztatów
W dniu 23 kwietnia 2021 roku, zdalnie przy użyciu narzędzia Google Meet, odbyły się IX Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie. Temat przewodni tegorocznej edycji stanowił Rozwój wiedzy w naukach o bezpieczeństwie a wymagania praktyki. Organizatorem konferencji był Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych wraz z Transdyscyplinarnym Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W pracach organizacyjnych uczestniczyli także przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Akademii Marynarki Wojennej, Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.

Konferencję swoją obecnością zaszczycili Magnificencje: prof. dr hab. Mirosław Minkina – Rektor UPH w Siedlcach, insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz insp. dr Andrzej Żyliński – Zastępca Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W IX Warsztatach uczestniczyli także kmdr por. dr hab. Bartłomiej Pączek – Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz prof. dr hab. Bogusław Jagusiak – Prodziekan ds. Naukowych Wojskowej Akademii Technicznej. Obecny był również przedstawiciel dyscypliny nauki o bezpieczeństwie w Radzie Doskonałości Naukowej, Dyrektor Centrum Metodologii w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej – prof. dr hab. Bernard Wiśniewski.

IX Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne otworzył JM Rektor UPH w Siedlcach – prof. dr hab. Mirosław Minkina. Powitania gości dokonał przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji, Dyrektor INoB siedleckiej uczelni – dr hab. Stanisław Topolewski, natomiast sprawy organizacyjne omówili prof. dr hab. inż. Andrzej Glen – reprezentant Organizatorów IX Warsztatów, kierownik Zespołu Badań Podstaw Poznawczych i Kultury Bezpieczeństwa w INoB oraz dr hab. Agnieszka Filipek – Dyrektor Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego UPH w Siedlcach.

Konferencja podzielona była na trzy panele. Przedstawiciele blisko 30 różnych ośrodków naukowych i badawczych wygłosili 47 referatów. Głos zabrało wielu uznanych w kraju badaczy z zakresu nauk o bezpieczeństwie – m. in. prof. dr hab. Marian Cieślarczyk, prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko, prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler, prof. dr hab. Stanisław Sulowski, dr hab. inż. Andrzej Dawidczyk, dr hab. Paweł Gromek, dr hab. Wojciech Horyń, dr hab. Marcin Jurgilewicz, dr hab. Mariusz Kubiak, płk dr hab. Jacek Lasota, dr hab. Marek Leszczyński, dr hab. Marian Lutostański, dr hab. inż. Witalis Pellowski czy dr hab. Janusz Świniarski. Wartością dodaną konferencji był udział przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Tegoroczna edycja Warsztatów umożliwiła wymianę poglądów naukowców i praktyków w zakresie podstaw poznania przedmiotu materialnego (badań), identyfikacji środowiska systemów bezpieczeństwa podmiotów, w tym wyzwań i zagrożeń oraz tworzenia i doskonalenia systemów operacyjnych bezpieczeństwa podmiotów. Dyskutowano także nad kwestiami innowacyjnego kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w ramach dyscypliny nauki o bezpieczeństwie. Podjęto również problematykę implikacji poznawczych bezpieczeństwa podmiotu wynikających z praktycznych sytuacji problemowych. Ponadto podtrzymano zadanie z poprzednich edycji Konferencji dotyczących systematycznego wykazywania w naukach o bezpieczeństwie potrzeb prowadzenia badań i upowszechniania uzyskanych wyników, szczególnie w aspekcie ich praktycznego znaczenia dla bezpieczeństwa człowieka, społeczeństwa i państwa. Docenionym przez uczestników elementem IX Warsztatów był czas przeznaczony na dyskusje. Ożywione polemiki naukowe trwały do późnych godzin wieczornych.

Fotogaleria