Uniwersytet

7 września br. prof. dr hab. Mirosław Minkina JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach uczestniczył w posiedzeniu Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która odbyła się w Legionowie. Podczas spotkania z samorządowcami dokonano prezentacji infrastruktury dydaktycznej i badawczej oraz oferty edukacyjnej Uniwersytetu. Omówiono możliwości współpracy w zakresie rozwoju kierunku medycznych i kształcenia kadr dla instytucji ochrony zdrowia na Mazowszu.

W spotkaniu uczestniczył prof. dr hab. n. med. Paweł Janusz Nauman z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH i Marcin Kulicki - członek Rady Uczelni i Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Siedlcach.


Fotogaleria