Uniwersytet

podpisanie porozumienia ze Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim, na zdjęciu JM Rektor i Dyrektor szkoły

JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina i Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim Sławomir Wróblewski podpisali umowę o współpracy. W ramach porozumienia Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach obejmie patronatem jedną z klas Szkoły. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w lekcjach akademickich.