Uniwersytet

 tytulowe

Od pięciu lat studenci II roku I stopnia kierunku ratownictwo medyczne odbywają „Praktyki wakacyjne – obóz sportowy”. Zwyczajowo praktyki odbywają się w Uczelnianym Ośrodku w Ogonkach na Mazurach. W ramach praktyk wakacyjnych studenci odbywają zajęcia z nurkowania podwodnego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu nurkowego. Po zaznajomieniu się z podstawowymi umiejętnościami technicznymi, studenci od trzech lat mają możliwość w ramach projektu „Wsparcie uczelni szansa na jej rozwój” kontynuować szkolenie nurkowe poprzez zdobycie uprawnień, potwierdzonych certyfikatem, do schodzenia pod wodę na głębokość 18 metrów. W ramach praktyk wakacyjnych zdobywają podstawowe umiejętności we wspinaczce wysokogórskiej z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu wspinaczkowego, zdobywają umiejętności ratowania w warunkach trudnych – czyli leśnych i bagiennych, zdobywają podstawowe umiejętności wykorzystania sprzętu w ratownictwie wodnym, zapoznają się ze sprzętem wodnym typu kajak, łódź motorowodna czy jacht, który jest wykorzystywany w ratowaniu ludzi na wodzie. Również w ramach projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój” studenci zdobywają uprawnienia Instruktora kajakarstwa i sternika motorowodnego. Umiejętne skoordynowanie praktyk wakacyjnych z projektem "Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój" pozwala studentom kierunku ratownictwo medyczne na zdobycie umiejętności i kompetencji ratowniczych oraz na uzyskanie certyfikatów, które upoważniają do wykonywania takich czynności.