Uniwersytet

Prof. dr hab. Mirosław Minkina, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, został uhonorowany nagrodą Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej w roku akademickim 2021/2022.

Minister Czarnek w uzasadnieniu swojej decyzji podkreślił, że zaangażowanie i aktywność Pana Rektora na polu organizacyjnym wpływa niezwykle pozytywnie nie tylko na wspólnotę akademicką Uczelni, ale także na społeczności lokalne i regionalne oraz cały system szkolnictwa wyższego i nauki. Działania Profesora Minkiny przyczyniają się do wzrostu prestiżu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz poprawy jakości kształcenia, co w dłuższej perspektywie pozytywnie wpływa na rozwój całego regionu.

Profesor Minkina jest cenionym naukowcem, specjalizującym się w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Jego zaangażowanie na rzecz rozwoju Uniwersytetu i podnoszenia jakości kształcenia wyróżnia go spośród innych liderów akademickich w kraju.

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach podkreśla, że nagroda Ministra Edukacji i Nauki to ogromne wyróżnienie dla całej uczelni i zaangażowanej w jej rozwój społeczności akademickiej. Profesor Minkina dziękuje Panu Ministrowi za uznanie jego pracy i obiecuje kontynuować działania na rzecz poprawy jakości kształcenia oraz rozwoju naukowego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki to kolejny dowód na to, że Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest jednym z wiodących ośrodków akademickich w Polsce.