Uniwersytet

Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach, jako jeden spośród dziewięciu polskich uczelni, otrzymał Akredytację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będącą wyrazem uznania za doświadczenie oraz potencjał organizacyjny i merytoryczny gwarantujący wysoką jakość prowadzonych kursów języka polskiego. Postępowanie akredytacyjne, do którego przystąpiono w marcu br. było już kolejną weryfikacją przygotowania Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH do pełnienia roli jednostki realizującej zadania w zakresie kształcenia cudzoziemców - stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na tzw. roku zerowym. Zaproponowane przez Uniwersytet programy planowanych kursów językowych i przedmiotów kierunkowych, a także opis zamierzonych działań mających na celu zapoznanie ich uczestników z kulturą i historią Polski zostały docenione przez członków zespołu oceniającego. Otrzymany przez nas Certyfikat potwierdza otrzymanie Akredytacji na lata 2023-2026 

Więcej wiadomości na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/akredytacje-nawa-na-kursy-jezyka-polskiego-przyznane"


NAWA akredytacja 2023 2