Uniwersytet

obraz przedstawia logotyp Stowarzyszenia Przyjaciół UPHStowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, (do 15.04.2011 r. - Towarzystwo Przyjaciół Akademii Podlaskiej) rozpoczęło swoją działalność w kwietniu 2000 roku. Założycielem stowarzyszenia i pierwszym jego prezesem był profesor Lesław Szczerba, rektor siedleckiej uczelni w latach 1993-1999.

Podstawowym celem statutowym Stowarzyszenia jest wspieranie działań Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w zakresie:
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz w sferze zarządzania i organizacji;
- rozwijania i upowszechniania wiedzy o Uczelni;
- działania na rzecz rozwoju i podniesienia jej autorytetu.

Pierwszym, ważnym przedsięwzięciem stowarzyszenia, było pozyskanie sponsorów na ufundowanie sztandaru dla Akademii Podlaskiej i wręczenie go władzom uczelni na inauguracji roku akademickiego 2001/2002. Sponsorami byli:

1)    „Ages” – spółka jawna z Igań Nowych, koło Siedlec;
2)    PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn w Siedlcach;
3)    Przedsiębiorstwo Handlowe „Emchrom” w Siedlcach;
4)    „Mostostal” Siedlce.

W 2003 i 2004  roku na terenie uczelni Towarzystwo zorganizowało i przeprowadziło cykl spotkań otwartych w aspekcie przewidywanego wstąpienia Polski do Unii Europejskiej pod nazwą  „Siedleckie Spotkania Europejskie”, zapraszając znanych ludzi ze świata polityki.

W kwietniu 2010 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków wybrano nowy zarząd stowarzyszenia. Prezesem został Stanisław Cieniuch, a członkami zarządu zostali: Mirosław Greluk, Włodzimierz Kowalczyk, Krystyna Stępień-Bednarek i Tymoteusz Woszczyński.

W 2010 roku nowy zarząd stowarzyszenia dofinansował wydanie pięciu pozycji książkowych promujących uczelnię oraz podarował uczelni obraz przedstawiający Pałac Ogińskich, który został wręczony JM Rektorowi na inauguracji roku akademickiego 2011/2012. Stowarzyszenie zaangażowało się również finansowo w wydawanie publikacji książkowych promujących uczelnię - albumu poświęconego ŚP mgr Marianowi Gardzińskiemu, artyście plastykowi, nauczycielowi zatrudnionemu przez wiele lat w uczelni oraz ŚP profesorowi Lesławowi Szczerbie,  pierwszemu prezesowi stowarzyszenia oraz byłemu rektorowi.

W 2011 roku zarząd stowarzyszenia podjął decyzję o zorganizowaniu corocznego konkursu mającego na celu wyłonienie wybitnego młodego naukowca uczelni oraz wybitnego studenta. Laureatom konkursu wręczane są nagrody pieniężne im. Profesora Lesława Szczerby podczas majowych obchodów Święta Uniwersytetu. Laureatów wyłania kapituła w skład której wchodzą prorektorzy uczelni oraz przedstawiciele stowarzyszenia. Laureaci i sponsorzy otrzymują także ufundowane i zaprojektowane przez stowarzyszenie medale pamiątkowe z podobizną prof. Lesława Szczerby.

W związku ze zmianą nazwy Akademii Podlaskiej na Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach stowarzyszenie ufundowało uczelni nowy sztandar.

Nowy sztandar został przekazany uczelni na inauguracji roku akademickiego 2011/2012. Fundatorami sztandaru byli:

1)    Ages spółka jawna;
2)    Fudacja Pro-Bono;
3)    Zentis sp. z o.o.
4)    Real spółka akcyjna;
5)    Łuksja sp. z o.o.

4 kwietnia 2014 roku Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego wybrało Zarząd Stowarzyszenia na następne cztery lata.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Tomasz Hapunowicz - Prezes Zarządu
Mirosław Greluk - Członek Zarządu
Konrad Kacprzak - Członek Zarządu

Laureaci i sponsorzy konkursu im. prof. Lesława Szczerby

Edycja Laureaci Sponsorzy
pierwsza - 2011 rok

dr Agnieszka Ostrowska

asystent w Katedrze Chemii Organicznej Instytutu Chemii na Wydziale Nauk Ścisłych

Ages spółka jawna

Cieniuch Stanisław i wspólnicy

Łukasz Święcicki

student I roku politologii studiów II stopnia na Wydziale Humanistycznym

Zentis Polska sp. z o.o.

druga – 2012 rok

 

dr Przemysław Wyrębek

adiunkt w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej Instytutu Chemii na Wydziale Nauk Ścisłych

- Ages spółka jawna

  Cieniuch Stanisław i wspólnicy,

- Zakład Elektrotechniczny Zeltech,

- Łuksja –Med sp. z o.o.,

- Łuksja sp. z o.o.,

- PSI Spół.Prod. Sprężyn,

- Bulak Projekt

Barbara Skrętowicz

studentka  II roku historii studiów II stopnia na Wydziale Humanistycznym;

OSMPDIS Podlasie

trzecia – 2013 rok

dr Jacek Sosnowski

adiunkt w Katedrze Łąkarstwa i Kształtowania terenów Zieleni Instytutu Agronomii na Wydziale Przyrodniczym

Ages spółka jawna

Cieniuch Stanisław i wspólnicy

Ewa Krasnodębska

studentka I roku rolnictwa studiów II stopnia na Wydziale Przyrodniczym.

Cukrohurt sp. z o.o.

czwarta - 2014 rok dr Justyna Ławecka

asystent w Zakładzie Chemii Organicznej Instytutu Chemii na Wydziale Nauk Ścisłych

Sokołów S.A.

Agnieszka Kołodziejczyk

studentka I roku zarządzania studiów II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych
Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek w Radzyniu Podlaskim

piąta - 2015 rok dr Artur Niewiadomski

adiunkt w Instytucie Informatyki na Wydziale Nauk Ścisłych 
Ages spółka jawna
Marcin Kowalczyk

student III roku informatyki studiów I stopnia na Wydziale Nauk Ścisłych
Bozamet sp. z o.o.
szósta - 2016 rok dr Jolanta Brodowska-Szewczuk

adiunkt w Instytucie Zarządzania i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych
Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus
Daniel Radzikowski

student III roku zootechniki studiów I stopnia na Wydziale Przyrodniczym
Zakład Elektrotechniczny Zeltech
siódma – 2017 rok  dr Mateusz Niedbała

asystent w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa na Wydziale Humanistycznym

dr Paweł Piszcz

asystent w Instytucie Chemii na Wydziale Nauk Ścisłych
M3 Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego  Zdzisław i Leszek Skorupka Sp. J.
Paulina Czubaj

studentka III roku matematyki studiów I stopnia na Wydziale Nauk Ścisłych
Fundacja PRO-BONO
ósma – 2018 rok  dr Piotr Leszczyński

adiunkt w Instytucie Nauk o Zdrowiu na Wydziale Przyrodniczym

Zakład Drobiarski w Stasinie Sp. z o.o.

 Urszula Ostaszewska

studentka II roku kierunku bioinżynieria produkcji żywności, studiów  drugiego stopnia na Wydziale Przyrodniczym

 

CARSED Sp. z o.o.  Sp. k.

dziewiąta – 2019 rok 

 dr Marta Stempień

adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa na Wydziale Humanistycznym

 ODMET S.A.
 Mateusz Janczuk

student I roku na kierunku zarządzanie, studiów drugiego stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych

 

AMS CHRÓŚCICKI Sp. z o.o.Odznaczeni medalem pamiątkowym im. prof. Lesława Szczerby:


 1. dr Agnieszka Ostrowska;
 2. Łukasz Święcicki;
 3. dr Przemysław Wyrębek;
 4. Barbara Skrętowicz;
 5. dr Jacek Sosnowski;
 6. Ewa Krasnodębska;
 7. dr Justyna Ławecka;
 8. Agnieszka Kołodziejczyk;
 9. prof. dr hab. Antoni Jówko;
 10. mgr Tymoteusz Woszczyński;
 11. dr Artur Niewiadomski;
 12. Marcin Kowalczyk;
 13. dr Jolanta Brodowska-Szewczuk;
 14. Daniel Radzikowski;
 15. dr Mateusz Niedbała;
 16. dr Paweł Piszcz;
 17. Paulina Czubaj;
 18. dr Piotr Leszczyński
 19. Urszula Ostaszewska
 20. dr Marta Stempień
 21. Mateusz Janczuk
 22. Ages spółka jawna Iganie Nowe;
 23. PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn w Siedlcach;
 24. Przedsiębiorstwo Handlowe „Emchrom” w Siedlcach;
 25. "Mostostal” Siedlce;
 26. Zentis sp. z o.o. w Siedlcach;
 27. Real spółka akcyjna w Siedlcach;
 28. Łuksja sp. z o.o. w Łukowie;
 29. Łuksja –Med sp. z o.o. w Łukowie;
 30. Bulak Projekt;
 31. Zakład Elektrotechniczny Zeltech w Siedlcach;
 32. Cukrohurt sp. z o.o. w Siedlcach;
 33. Sokołów S.A.;
 34. Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek w Radzyniu Podlaskim;
 35. Bozamet sp. z o.o.;
 36. Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus;
 37. M3 Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego  Zdzisław i Leszek Skorupka Sp. J.;
 38. Fundacja PRO-BONO
 39. Zakład Drobiarski w Stasinie Sp. z o.o.
 40. CARSED Sp. z o.o. Sp. k.
 41. ODMET S.A.
 42. AMS CHRÓŚCICKI SP. z o.o.