Prezentacja ogólna
rekrutacja podyplomowe 2023
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności 

Najbliższe wydarzenia

nie
pon
wt
śr
czw
pt
sob
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 • 04 Wrz

  XX KONFERENCJA STUDENCKICH IDOKTORANCKICH KÓŁ NAUKOWYCH nt. „Nauka i sztuka młodych wobec zagrożeń współczesnego świata”

  Wydział Nauk Społecznych, ul. Żytnia 39
 • 05 Wrz

  III Siedleckie Forum Doktorantów

 • 06 Wrz 07 Wrz

  45. Konferencja Naukowa z cyklu Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce nt. „Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym”.

 • 07 Wrz 08 Wrz

  Konferencja 'Tyrani i tyranie w literaturze, kulturze i języku'

 • 07 Wrz

  Narodowe Czytanie

 • 15 Wrz 11:00

  Otwarcie Pracowni Anatomii Prawidłowej

  ul. 3-go Maja 54, 08-110 Siedlce
 • 24 Wrz

  KODEŃSKI WIECZERNIK AKADEMICKI

 • 25 Wrz

  XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2023

  Budynek Wydziału Nauk Społecznych UPH, 08-110 Siedlce, ul. Żytnia 39.
 • 26 Wrz 27 Wrz

  VIII Warsztaty z okazji Europejskiego Dnia Języków

 • 27 Wrz 28 Wrz

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Systemy dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach'

 • 28 Wrz 29 Wrz

  Konferencja Intelligent Systems and Information Technologies (ISIT)

  Instytut Informatyki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce
 • 29 Wrz

  'Siedlecka Piwnica Gramy dla Martynki' - koncert pełen serca, muzyki i nadziei!

XX KONFERENCJA STUDENCKICH IDOKTORANCKICH KÓŁ NAUKOWYCH nt. „Nauka i sztuka młodych wobec zagrożeń współczesnego świata”

04 Wrz
Wydział Nauk Społecznych, ul. Żytnia 39

XX KONFERENCJA STUDENCKICH I
DOKTORANCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
nt. „Nauka i sztuka młodych wobec zagrożeń
współczesnego świata”
4 września 2023 roku

PROGRAM KONFERENCJI (04.09.2023 r. - poniedziałek)

9.00 – 9.45 dyżur biura konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych
     (Budynek Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żytnia 39)
10.00 uroczyste otwarcie konferencji
     (Budynek Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żytnia 39, sala 1.6, I piętro)
10.15 – 10.45 wykład inauguracyjny – "Symulacja medyczna w kształceniu akademickim - możliwości i ograniczenia”
     – dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotr Leszczyński, prof. uczelni
     Wspólne zdjęcie uczestników konferencji przed budynkiem Wydziału (zdjęcia zamieszczone będą na stronie internetowej UPH)
11.00 – 16.00 obrady w sekcjach (Budynek Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żytnia 39)
 • sekcja nauk społecznych i humanistycznych (sala 1.6, I piętro)
 • sekcja nauk ścisłych i przyrodniczych oraz rolniczych, medycznych i nauk o zdrowiu (sala 1.8, I piętro)
Przerwa obiadowa
12.00 – 12.45 - sekcja nauk społecznych i humanistycznych,
13.00 – 13.45 - sekcja nauk ścisłych i przyrodniczych oraz rolniczych, medycznych i nauk o zdrowiu.

Przerwa kawowa w trakcie trwania obrad.


Opiekunowie sekcji:

Uczestnicy prezentujący swoje prace w trakcie obrad w sekcjach uzyskują
certyfikat czynnego uczestnictwa w konferencji. Czas referowania do 10 min.
Szczegółowa kolejność wystąpienia ustalana jest z opiekunem danej sekcji.

Kontakt:
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  Dział Organizacji Studiów
  08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 2
  Magdalena Kazimierzak tel. 25 643 15 91 lub 25 643 15 90, kkn@uph.edu.pl

III Siedleckie Forum Doktorantów

05 Wrz

Rada Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zaprasza do udziału w III Siedleckim Forum Doktorantów. Do zgłaszania czynnego udziału w konferencji zachęcamy doktorantów Szkoły Doktorskiej UPH, doktorantów studiów doktoranckich oraz doktorantów innych Uczelni.
Szczegóły 

45. Konferencja Naukowa z cyklu Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce nt. „Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym”.

06 WrzWrz

6 -7 września 2023 r. odbędzie się 45. Konferencja Naukowa z cyklu: Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce nt. „Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym”.

Już po raz piąty organizatorem tego wydarzenia jest Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Współorganizatorem konferencji jest Wołyński Uniwersytet  Narodowy im. Lesii Ukrainki w Łucku.

Tegoroczna konferencja poświęcona będzie zmianom w agroekosystemach krajobrazu rolniczego, powstałym na skutek zmian klimatycznych i szeroko pojętej antropopresji.

 W ramach podejmowanej tematyki, omawiane będą problemy, związane ze środowiskiem przyrodniczym krajobrazu rolniczego: biologia i szkodliwość chwastów, gatunki zanikające i inwazyjne, chemiczna regulacja zachwaszczenia zwalczanie chwastów, allelopatia i niechemiczne sposoby ograniczania wzrostu i rozwoju chwastów, rośliny uznawane za chwasty w medycynie i etnobotanice oraz ekologiczne problemy Polesia.

Narodowe Czytanie

07 Wrz

Otwarcie Pracowni Anatomii Prawidłowej

15 Wrz
11:00
ul. 3-go Maja 54, 08-110 Siedlce

KODEŃSKI WIECZERNIK AKADEMICKI

24 Wrz

KoWieAk 2023

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2023

25 Wrz
Budynek Wydziału Nauk Społecznych UPH, 08-110 Siedlce, ul. Żytnia 39.

management


 Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Wschodnia Izba Gospodarcza zapraszają na XVI Międzynarodową Konferencję Naukową MANAGEMENT 2023 Innowacje w organizacji w warunkach kryzysów i niepewności, która odbędzie się dnia 25 WRZEŚNIA 2023 r.

>>>Zobacz program konferencji<<<

CELE KONFERENCJI:

 • dyskusja nad aktualnymi problemami zarządzania organizacjami 
 • usystematyzowanie wiedzy o funkcjonowaniu organizacji w turbulentnym otoczeniu
 • wymiana poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych
 • organizacja forum wymiany doświadczeń praktyków zarządzania

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Innowacje w organizacjach
 2. Aktualne problemy zarządzania
 3. Ryzyko i niepewność w zarządzaniu organizacją
 4. Zarządzanie kryzysowe
 5. Zarządzanie łańcuchami dostaw w globalnym zmiennym otoczeniu
 6. Cyfryzacja gospodarki 
 7. Synergia nauki i biznesu

HARMONOGRAM:

 • 15.08.2023 - termin przesyłania zgłoszeń oraz abstraktów
 • 31.08.2023 - termin przesyłania tekstów do publikacji.
 • 05.09.2023 - termin wniesienia opłaty konferencyjnej.

PUBLIKACJE:

Zakwalifikowanie publikacji będzie uzależnione od decyzji recenzentów. Wymogi edytorskie oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://wydawnictwo-naukowe.uph.edu.pl

MIEJSCE KONFERENCJI – Budynek Wydziału Nauk Społecznych UPH, 08-110 Siedlce, ul. Żytnia 39.

VIII Warsztaty z okazji Europejskiego Dnia Języków

26 WrzWrz

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Warsztatach z okazji Europejskiego Dnia Języków. W tym roku I dzień warsztatów (26.09) odbędzie się stacjonarnie w budynku UPH w Siedlcach przy ul. Żytniej 39 w Siedlcach, natomiast II dzień (27.09) – zaplanowano warsztaty stacjonarne (j. niem.) i online z wykorzystaniem aplikacji Google Meet (j. ang. i j. ros.) Szczegółowo zob. program warsztatów poniżej. Warsztaty adresowane są przede wszystkim dla uczniów szkół średnich (grupy zorganizowane wraz z opiekunem).

Udział w Warsztatach zostanie potwierdzony imiennym certyfikatem dla każdego nauczyciela.

Program warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Systemy dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach'

27 WrzWrz

Instytut Nauk o Polityce i Administracji ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową "Systemy dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach", która odbędzie się w dniach 27-28 września 2023 r.

Więcej informacji o konferencji - http://locgovincome.uph.edu.pl/

Konferencja Intelligent Systems and Information Technologies (ISIT)

28 WrzWrz
Instytut Informatyki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce

baner isit 2023

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji:

Conference on Intelligent Systems and Information Technologies

Konferencja ta stanowi międzynarodowe forum dla badaczy i praktyków zainteresowanych teorią i postępem w zakresie inteligentnych systemów i technologii informacyjnych oraz zastosowaniami metod sztucznej inteligencji. W tym roku chcielibyśmy skupić się na rozwiązaniach informatycznych wspierających osoby ze specjalnymi potrzebami. Konferencja ta stanowi wyjątkową okazję do dialogu i synergii pomiędzy naukowcami i inżynierami z różnych środowisk o podobnych zainteresowaniach.

Kluczowe tematy:

 • Nowe metody, teorie i aplikacje systemów inteligentnych
 • Systemy wirtualnej rzeczywistości dla wsparcia osób o specjalnych potrzebach
 • Inteligentne narzędzia edukacyjne oparte na sztucznej inteligencji
 • Rozwiązania ułatwiające codzienne życie osobom o specjalnych potrzebach

Miejsce:
    Instytut Informatyki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce

Kiedy:
    28-29 września 2023r.

Rejestracja do udziału w konferencji jest jeszcze możliwa. Więcej informacji na stronie www konferencji https://isit.uph.edu.pl/

'Siedlecka Piwnica Gramy dla Martynki' - koncert pełen serca, muzyki i nadziei!

29 Wrz

Z wielką dumą i radością pragniemy poinformować o wyjątkowym wydarzeniu, które odbędzie się w naszym mieście - koncercie "Siedlecka Piwnica Gramy dla Martynki". To więcej niż zwykły koncert, to manifestacja solidarności, wsparcia i miłości do muzyki oraz dla małej Martynki.

Absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach podjęli się organizacji tej wyjątkowej imprezy z myślą o wsparciu jednego z najbardziej wzruszających celów - zakupu ortez dla małej dziewczynki, która walczy z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Szczegóły wydarzenia:

Data: 29 września 2023 roku.
Godzina: 19:00.
Miejsce: Klub studencki PeHa, Siedlce.
Ten magiczny wieczór wypełnią występy niezwykle utalentowanych artystów:

Tomasz Hapunowicz
Dorota Kaczorek
Robert Protasewicz
Tadeusz Goc
Maciej Turkowski
Wojciech Urban
Tomasz Salach
Adam Świć
Paweł Skolimowski
Marek Jakubiak
Wstęp na koncert to bilet w formie cegiełki - każdy zakupiony bilet przybliża nas do spełnienia marzeń Martynki. Serdecznie zapraszamy do wsparcia tej szczytnej inicjatywy, by razem pomóc, razem dać nadzieję, razem tworzyć muzykę, która ma moc zmieniania świata!

Niech ten wieczór stanie się świadectwem siedleckiej solidarności, miłości do muzyki i chęci niesienia pomocy. Przyłączcie się do nas, aby wspólnie stworzyć niezapomniane chwile i dać Martynce szansę na lepsze jutro.

Eksperci UPH w mediach


Strefa studenta