Druk Plik
Regulamin Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach   Plik PDF
Zarządzenie nr 17/2005 Rektora Akademii Podlaskiej z dnia 9 maja 2005 roku w sprawie wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji przechowywanej w Archiwum Uczelnianym   Plik PDF
Zarządzenie nr 37/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmian w Instrukcji Archiwalnej UPH   Plik PDF
Instrukcja archiwalna   Plik PDF
- załącznik nr 1 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 2 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych pracownika) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 3 do instrukcji archiwalnej (załącznik do spisu zdawczo-odbiorczego) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 4 do instrukcji archiwalnej (wykaz spisów zdawczo-odbiorczych) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 5 do instrukcji archiwalnej (karta udostępnienia akt) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 6 do instrukcji archiwalnej (karta zastępcza) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 7 do instrukcji archiwalnej (spis dokumentacji niearchiwalnej <aktowej> przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 8 do instrukcji archiwalnej (spis dokumentacji niearchiwalnej <technicznej> przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 9 do instrukcji archiwalnej (protokół dokumentacji niearchiwalnej) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 10 do instrukcji archiwalnej (wzór okładki teczki akt) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 11 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy akt studenckich) Plik DOC Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.