Pracownicy

Tabela zawiera dokumenty Archiwum Uniwersytetu
DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
Zarządzenie nr 179/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz instrukcji archiwalnej   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Symbole jednostek organizacyjnych i organów UPH   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Instrukcja kancelaryjna (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.)   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
- załącznik do instrukcji kancelaryjnej (spis spraw)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.)   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Instrukcja archiwalna (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.)   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 1 do instrukcji archiwalnej (wzór okładki teczki akt)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 2 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 3 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 4 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy akt studenckich)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 5 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy informatycznych nośników danych)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 6 do instrukcji archiwalnej (wykaz spisów zdawczo-odbiorczych)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 7 do instrukcji archiwalnej (karta udostępnienia dokumentacji)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 8 do instrukcji archiwalnej (karta zastępcza dokumentacji)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 9 do instrukcji archiwalnej (wniosek o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 10 do instrukcji archiwalnej (spis dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 11 do instrukcji archiwalnej (protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
Regulamin Archiwum UPH     Plik dostępny cyfrowo
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.