DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny
Zarządzenie nr 179/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz instrukcji archiwalnej   Plik PDF  
Symbole jednostek organizacyjnych i organów UPH   Plik PDF  
Instrukcja kancelaryjna (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.)   Plik PDF  
- załącznik do instrukcji kancelaryjnej (spis spraw)   Plik DOC  
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.)   Plik PDF  
Instrukcja archiwalna (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.)   Plik PDF  
- załącznik nr 1 do instrukcji archiwalnej (wzór okładki teczki akt)   Plik DOC  
- załącznik nr 2 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy)   Plik DOC  
- załącznik nr 3 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych)   Plik DOC  
- załącznik nr 4 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy akt studenckich)   Plik DOC  
- załącznik nr 5 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy informatycznych nośników danych)   Plik DOC  
- załącznik nr 6 do instrukcji archiwalnej (wykaz spisów zdawczo-odbiorczych)   Plik DOC  
- załącznik nr 7 do instrukcji archiwalnej (karta udostępnienia dokumentacji)   Plik DOC  
- załącznik nr 8 do instrukcji archiwalnej (karta zastępcza dokumentacji)   Plik DOC  
- załącznik nr 9 do instrukcji archiwalnej (wniosek o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej)   Plik DOC  
- załącznik nr 10 do instrukcji archiwalnej (spis dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu)   Plik DOC  
- załącznik nr 11 do instrukcji archiwalnej (protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania)   Plik DOC  
Instrukcja archiwalna (obowiązująca do dnia 31 grudnia 2020 r.)   Plik PDF  
- załącznik nr 1 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy) Plik DOC Plik PDF  
- załącznik nr 2 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych pracownika) Plik DOC Plik PDF  
- załącznik nr 3 do instrukcji archiwalnej (załącznik do spisu zdawczo-odbiorczego) Plik DOC Plik PDF  
- załącznik nr 4 do instrukcji archiwalnej (wykaz spisów zdawczo-odbiorczych) Plik DOC Plik PDF  
- załącznik nr 5 do instrukcji archiwalnej (karta udostępnienia akt) Plik DOC Plik PDF  
- załącznik nr 6 do instrukcji archiwalnej (karta zastępcza) Plik DOC Plik PDF  
- załącznik nr 7 do instrukcji archiwalnej (spis dokumentacji niearchiwalnej <aktowej> przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie) Plik DOC Plik PDF  
- załącznik nr 8 do instrukcji archiwalnej (spis dokumentacji niearchiwalnej <technicznej> przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie) Plik DOC Plik PDF  
- załącznik nr 9 do instrukcji archiwalnej (protokół dokumentacji niearchiwalnej) Plik DOC Plik PDF  
- załącznik nr 10 do instrukcji archiwalnej (wzór okładki teczki akt) Plik DOC Plik PDF  
- załącznik nr 11 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy akt studenckich) Plik DOC Plik PDF  
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.